Gå till sidans innehåll

Klimakteriet och osteoporos vid epilepsi

Hormonförändringarna under klimakteriet påverkar vanligtvis inte anfallskontrollen vid epilepsi. Sömnproblem i samband med symtom på klimakteriet kan öka risken för epileptiska anfall.

Det skulle vara bra att uppmärksamma kalcium- och D-vitaminnivåerna hos personer med epilepsi. Epilepsipatienter har en högre risk för osteoporos, eller benskörhet, än befolkningen i allmänhet. Epilepsipatienter bör ta åtminstone de allmänt rekommenderade mängderna av kalcium och D-vitamin.

Epilepsiläkemedel som påskyndar leverenzymer (t.ex. karbamazepin) kan exponera för osteoporos. Risken för osteoporos ökar efter klimakteriet när östrogenutsöndringen minskar. Hormonersättningsbehandling förebygger benskörhet.

Om epileptiska anfall före klimakteriet alltid har varit förknippade med menstruationscykeln, kan det ske en förändring i anfallskontrollen under det tidiga klimakteriet. Östrogennivåerna fluktuerar före menopausen (perimenopausal fas), vilket kan orsaka en försämring av anfallskontrollen hos vissa patienter. Men anfallskontrollen förbättras vanligtvis när östrogennivåerna är permanent låga när menopausen börjar.

En östrogenersättningsbehandling i tablettform kan försämra anfallskontrollen om anfallen har haft en tydlig koppling till menstruationscykeln även före menopausen. Det kan vara värt att lägga till naturligt progesteron till hormonbehandlingen, vilket kan skydda mot epileptiska anfall. Behandling med plåster eller gel verkar inte ha någon effekt på epilepsi.

Uppdaterad 11.1.2022