Gå till sidans innehåll

Uppföljning efter sinustrombos

Efter proppen följer man upp att hjärnvenen öppnas, intaget av de blodförtunnande läkemedlen samt rehabiliteringen.

Du följs upp av den specialiserade sjukvården så länge som du får blodförtunnande läkemedel. Om du använder warfarin måste du regelbundet lämna blodprov för att kontrollera ditt INR-värde så att det hålls på behandlingsnivån. Dosen justeras vid behov.  

Behovet av och längden på uppföljningen hos en specialist och/eller rehabiliteringsläkare beror på din återhämtning och eventuella restsymtom. 

Uppdaterad 11.9.2023