Gå till sidans innehåll

Principer för läkemedelsbehandling av epilepsi

Läkemedelsbehandlingen av epilepsi inleds med det förstahandsläkemedel som väljs utifrån typen av anfall. Syftet är att hitta den lägsta dosen som håller anfallen borta.

Om enstaka anfall inträffar under medicineringen bör dosen vanligtvis ökas, även om det finns en tydlig utlösande faktor för anfallen (med undantag för utebliven medicinering och alkoholmissbruk). Prioriteringen är frånvaro av anfall och god tolerans för läkemedelsbehandlingen, inte läkemedelshalten i serum.

Patienten kontaktas på mottagningen eller på distans för att bedöma hens anfallsstatus, hens tillstånd och eventuella biverkningar. Patienten bör också enkelt få kontakt med vårdenheten om några problem uppstår.

Om anfallen inte upphör med det första läkemedlet prövas ett annat läkemedel som enda läkemedel (ett alternativt läkemedel). Det andra läkemedlet läggs gradvis till i underhållsdosen och man väntar tills anfallen har uteblivit en tillräckligt lång tid för att det första läkemedlet ska kunna trappas ner och avslutas.

Uppdaterad 11.1.2022