Gå till sidans innehåll

Rehabiliteringsformer vid MS

Som stöd för rehabiliteringen vid MS sammanställs en rehabiliteringsplan. Rehabiliteringen kan genomföras genom att utnyttja flera olika rehabiliteringsformer.

MS kan allt efter som sjukdomen framskrider försämra arbetsförmågan. Skovvis förlöpande MS påverkar med tiden arbetsförmågan mindre än primärprogressiv MS. Högutbildade personer och personer som gör ett fysiskt lätt arbete kan ofta fortsätta under en längre tid i arbetslivet. Det finns än så länge inga forskningsdata baserade på långvarig uppföljning om hur väl de moderna läkemedlen fungerar i bevarandet av arbetsförmågan. Det finns emellertid tydliga tecken på att MS inverkan på arbetsförmågan har minskat väsentligt under 2000-talet jämfört med uppföljningsstudierna som gjordes på 1900-talet.

Läkaren skriver vid behov ett utlåtande om rehabiliteringsbehovet eller en rehabiliteringsplan där rehabiliteringsbehovet och genomförandeplanen beskrivs. Det finns vanligtvis olika typer av rehabiliteringsalternativ: rehabilitering kan ordnas som rehabilitering inom öppenvården eller på en anläggning och övningarna kan ofta genomföras individuellt eller i grupp. Rehabilitering tillhandahålls av den specialiserade sjukvården, primärvården, företagshälsovården samt rehabiliteringsenheter som är godkända av FPA. Det finns regionala skillnader i rehabiliteringstjänsterna och bästa sättet att få information om rehabiliteringsmöjligheterna är genom att fråga den behandlande läkaren, MS-skötaren, rehabiliteringshandledaren eller Neuroförbundet.

Uppdaterad 11.3.2022