Gå till sidans innehåll

Narkolepsi och körförmågan

Vid narkolepsi bör man noggrant överväga bilkörning.

I enlighet med EU-lagstiftningen kan en narkolepsipatient få ett grupp 1-körkort, dvs. ett personbilskörkort, om han eller hon kan bevisa att han eller hon är tillräckligt vaken dagtid och det inte finns några plötsliga eller på annat sätt okontrollerbara symtom som vid bilkörning kunde orsaka en olycka. Vid behov kan vakenhetsnivån bedömas med hjälp av ett vakenhetstest (MWT). Kataplexi är sällan ett hinder för körkort.

En optimering av både den läkemedelsfria och läkemedelsbehandlingen är avgörande för körförmågan. En liten tupplur kan vara en fördel innan du ska köra.

En narkolepsipatient har inte möjlighet att fåett körkort i grupp 2, dvs. ett körkort för tung trafik och taxikörkort.

Uppdaterad 25.1.2024