Gå till sidans innehåll

Svåra hjärnskador

Ibland har en huvudskada allvarligare konsekvenser än en hjärnskakning.

Det kan vara fråga om en medelsvår eller svår hjärnskada om medvetslösheten efter skadan varar längre än 30 minuter, minnesluckan efter skadan varar längre än ett dygn eller om bilddiagnostiska undersökningar av huvudet visar mer än små förändringar inuti skallen som orsakats av skadan.

En yttre kraft mot huvudet, till exempel ett slag, en kraftig inbromsning eller ett föremål som penetrerar, kan få mycket olika konsekvenser beroende på dess riktning, kraft och skallens och hjärnans egenskaper. Till exempel i samband med ett fall, påverkar hur personen faller, hurudant underlaget är och om personen faller från en motorcykel eller en parkbänk.

En yttre kraft mot huvudet orsakar först en omedelbar hjärnskada, en så kallad primär skada. Dessa är bland annat hjärnkontusioner, blödningar utanför hjärnvävnaden och diffus axonskada (DAI).

Denna skada på hjärnvävnaden, som uppstår omedelbart (inom några minuter) efter stöten, kan till exempel orsaka ett krampanfall, djup medvetslöshet eller svaghet i extremiteterna på ena sidan. Ibland kan medvetandegraden vara god till en början, men en tilltagande huvudvärk, ett fortskridande neurologiskt bortfallssymtom eller ihållande kräkningar är tecken på ökat tryck i hjärnan orsakat av en hjärnblödning eller ett intrakraniellt tryck.

Under de följande timmarna och dagarna kan situationen förvärras avsevärt om den omedelbara skadan leder till ytterligare skador på hjärnan (s.k. sekundära skador). Behandlingen av akuta hjärnskador syftar framför allt till att förhindra ytterligare skador.

Efter den akuta fasen utvecklas eller förvärras dock inte hjärnskadan och det uppkommer inga nya skador eller blodutgjutningar. Huvudvärken efter en hjärnskada tyder inte på att det sker nya skadliga förändringar i hjärnan.

I Finland dör omkring 1000 patienter varje år till följd av hjärnskador, de flesta av dem innan patienten hinner till sjukhuset. De allra flesta patienter som behandlas på sjukhus överlever.

Uppdaterad 24.1.2024