Gå till sidans innehåll

Lindring av nervsmärta vid MS

Läkemedlen mot nervsmärta hjälper ofta mot smärtan vid MS. All smärta är inte nödvändigtvis nervsmärta eller kopplad till MS.

I samband med MS kan det förekomma nervsmärta och värk som är förknippad med muskelbelastning. Muskelvärken kan behandlas med vanliga smärtstillande läkemedel, men nervsmärtan kan inte lindras med egenvårdspreparat. Nervsmärtan kan ofta lindras med läkemedel som höjer smärttröskeln. Många av dessa används primärt för att behandla något annat symtom som härrör från nervsystemet. Till exempel kan antiepileptika (gabapentin och pregabaliini) eller antidepressiva (amitriptylin, nortriptylin) i lämplig dos vara mycket effektiva hjälpmedel mot nervsmärta. Dessa läkemedel kallas antiepileptiska och antidepressiva smärtstillande läkemedel.

Läkaren hjälper med att hitta en lämplig medicinering mot nervsmärta

För att undvika biverkningar bör man i fråga om alla läkemedel eftersträva en dos som är tillräckligt effektiv mot smärtan, men som är så låg som möjligt. Dosändringar bör göras gradvis under en längre tidsperiod. För att trygga bästa möjliga smärtlindring bör man hålla den behandlande läkaren uppdaterad om stora förändringar i konsumtionen av smärtstillande läkemedel. Många sjukvårdsdistrikt tillhandahåller tjänster som erbjuds av en sköterska som är specialiserad i smärtbehandling och/eller vid en smärtklinik. Fysioterapi kan också vara till hjälp i behandlingen av nervsmärta.

Uppdaterad 11.3.2022