Gå till sidans innehåll

Lindring av humörsvängningar vid MS

Vid MS förekommer ofta humörsvängningar men de känslomässiga reaktionerna som orsakas av sjukdomen kan vara svåra att identifiera.

Humörsvängningarna kan ingå i sjukdomsförloppet och i anpassningen till symtomen. Erfarenhet lär att leva med sjukdomen men man kan också förbereda sig inför humörsvängningarna. Hos de flesta fungerar regelbundna rutiner, umgänge med närstående och vänner samt motion som botemedel för nedstämdhet. Det är bra att komma ihåg att humöret hos en MS-patient varierar precis som hos alla andra beroende på händelser i omgivningen. Å andra sidan vet man att MS-patienter insjuknar i depression oftare än andra. Ibland kan även psykofarmaka hjälpa. Depression är en sjukdom som ofta minskar funktionsförmågan. När en depression pågår under en lång tid och när tankarna blir självdestruktiva finns det anledning att söka hjälp.

MS kan kännas som oberäknelig och okontrollerbar och ibland kan det kännas som om hela livet kretsar kring sjukdomen. Sjukdomen är inte förknippad med några allvarliga psykiska störningar. Däremot är nedstämdhet, dvs. situationsbetingad depression vanlig. Humörsvängningar ingår i sjukdomsförloppet och anpassningsprocessen. Hos de flesta fungerar regelbundna rutiner, umgänge med närstående och vänner samt motion som botemedel för nedstämdhet. För att hantera situationen kan det vara bra att träffa andra i samma situation, dvs. få kamratstöd. Ibland kan även psykofarmaka hjälpa.

Uppdaterad 11.3.2022