Gå till sidans innehåll

Språkstörning, afasi, efter stroke

En språkstörning som uppkommit efter en stroke kallas afasi.

Afasi kan göra det svårt att producera tal, förstå tal, läsa, skriva och till och med räkna.  Svårighetsgraden och typen av afasi beror på vilken del av hjärnan cirkulationsstörningen finns i och hur omfattande stroken är. De olika typerna av afasi kan grovt indelas i flytande och icke-flytande afasi. 

Vid flytande afasi kan talet vara flytande men osammanhängande och det förekommer ofta fel ordval. Vid icke-flytande afasi har den drabbade svårt att producera tal. Talproduktionen är långsam, med tvekan och pauser. Vid en språkstörning är det svårt att ersätta tal med skrift. 

Symtombilden vid afasi är som svårast omedelbart efter insjuknandet. Att tala och förstå är saker som människor tar för givet, varav en talstörning i samband med en stroke kommer som en stor chock. Afasi gör det svårt att kommunicera och sköta ärenden samt kan begränsa det sociala samspelet. 

Trots afasin måste personen behandlas som en person som är kapabel att fatta beslut. I samtalssituationer är det väsentligt att hitta sätt att stödja den afatiska personens förståelse och uttryck. Hen behöver ofta mer tid för att bearbeta vad hen har hört eller läst samt för att uttrycka sig. 

Uppdaterad 4.9.2023