Gå till sidans innehåll

Hjärntumör och cancerbehandlingar

Vid vissa hjärntumörer ges strålbehandling och cytostatikabehandling efter operationen.

Vissa hjärntumörer kräver ytterligare behandling efter operationen eller biopsin. Det finns många olika behandlingsalternativ, och det beror på typen av hjärntumör vilken ytterligare behandling som väljs för respektive patient.

Den vanligaste behandlingen är strålbehandling eller läkemedelsbehandling som påverkar tumören. Behandlingen planeras av en neuroonkologisk arbetsgrupp som består av en specialist i cancersjukdomar, en neurokirurg, en neurolog, en patolog och en neuroradiolog, dvs. en specialist på bilddiagnostisk undersökning av hjärnan. Den fortsatta behandlingen utförs vanligtvis på kliniken för cancersjukdomar, antingen på ett universitets- eller ett centralsjukhus.

Cytostatika

Cellgifter, dvs. cytostatika är en av de vanligaste läkemedelsgrupperna för behandling av cancer. De skadar cellerna så att cancercellerna inte kan dela sig och dör.

Strålbehandling

Strålbehandling är behandling med en strålbehandlingsapparat som administreras riktat till tumörområdet. Vid strålbehandling används strålning som skadar cancercellerna.

Uppdaterad 3.8.2021