Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassning och demenssjukdom

Kommunen ger stöd till ändringsarbeten i bostaden på grund av sjukdom om den sökande uppfyller de kriterier som anges i lagen om funktionshinderservice och förordningen om service och stöd på grund av handikapp

Stöd till ändringsarbeten i bostaden kan beviljas äldre och personer med funktionsnedsättning som tack vare ändringsarbetena kan bo kvar hemma. Du kan vända dig till socialväsendet i din kommun för att få information om möjligheten till stöd.

Stöd kan t.ex. beviljas för att ersätta en trappa med en ramp eller för ändringar av fasta möbler, belysning eller tvättutrymmen. Om stödet beviljas ersätter kommunen de skäliga kostnaderna för de redskap och anordningar som ska installeras. Det är bra att diskutera ändringsarbeten i bostaden när du upprättar din rehabiliteringsplan.

Om den sökande inte uppfyller kriterierna i lagen om funktionshinderservice, kan kommunen enligt prövning också stödja den sökandes förmåga att bo i sitt eget hem genom att kompensera för inredning och ändringar av bostaden på grundval av socialvårdslagen. Du kan ansöka om stöd för ändringsarbeten i bostaden från kommunen.

Uppdaterad 23.1.2023