Gå till sidans innehåll

Kliniskt isolerat syndrom, CIS

Kliniskt isolerat syndrom (CIS) avser en första symtomperiod som kunde vara ett tecken på MS men som ändå inte är tillräckligt för att sjukdomen ska konstateras på ett tillförlitligt sätt.

Det första symtomet på MS kan uppstå från en inflammationshärd i synnerven, hjärnan eller ryggmärgen. Men det kan också förekomma många olika symtom som ofta tyder på en funktionsstörning i centrala nervsystemet. Endast en del av härdarna som syns i magnetavbildningen av hjärnan orsakar symtom och trots att härdarna upptäcks kan en person var helt symtomfri under hela sitt liv.

För att konstatera MS är det viktigt att utesluta andra sjukdomar som medför liknande symtom. Förutom sjukdomsfynden som neurologen konstaterar strävar man efter att påvisa härdar i hjärnan och ryggmärgen med hjälp av magnetavbildning. För att få en pålitlig MS-diagnos måste man kunna påvisa att sjukdomen är av långvarig karaktär. Detta kan påvisas endera vid det andra skovet eller i magnetavbildning genom härdar med olika ålder. För att påvisa ett inflammatoriskt tillstånd i nervsystemet kan man göra förutom en magnetavbildning även en undersökning av ryggmärgsvätska.

Ibland kan man konstatera härdförändringar som liknar dem i MS som slumpmässiga fynd vid en magnetavbildning. Om härdförändringarna som konstateras i magnetavbildningen inte är förknippade till symtom utvecklas symtomen för MS under de följande fem åren hos endast en tredje del av personerna.

När läkaren misstänker MS utgående från en isolerad symtomperiod men det inte finns i symtomanamnes och magnetavbildningen några tecken på att sjukdomen varit långvarig kallar man situationen för ett kliniskt isolerat syndrom (CIS). Hos personer där magnetavbildningen tillsammans med en isolerad symtomperiod väcker en misstanke om MS kan i genomsnitt över hälften förvänta sig ett nytt skov inom sju år. Ett avvikande prov på ryggmärgsvätska ökar också risken för att MS kan bryta ut. Å andra sidan upplever långtifrån alla som insjuknat i MS ett nytt skov (försämringsperiod) och funktionsförmågan kan hållas oförändrad fortfarande efter tjugo år.

Efter konstaterande av CIS planerar den behandlande neurologen uppföljningsbesöken och tidpunkten för den nya magnetavbildningen individuellt. Det kan vara bra att kontrollera att intaget av D-vitamin är tillräckligt; prata om det med din läkare. Om du röker minskar ett rökstopp risken för utvecklingen av MS.

Uppdaterad 11.3.2022