Gå till sidans innehåll

Tillbaka till arbetet efter en subaraknoidalblödning (SAB)

SAB är en individuell sjukdom, och så är även återhämtningen från den. Man kan vanligtvis återgå till arbetet tidigast två månader efter insjuknandet.

Patienternas tillstånd under sjukhusvistelsen och under återhämtningstiden varierar kraftigt och utmaningarna under återhämtningsfasen är olika för varje patient. Det finns dock gemensamma drag i återhämtningen efter SAB: patienterna upplever ofta allmänna symtom som trötthet, koncentrationssvårigheter, stressbenägenhet, minnessvårigheter och humörsymtom.

Symtomen blir vanligtvis lindrigare om några månader, men vissa personer behöver separat rehabilitering och behandling för sina symtom. Av denna anledning återställs arbetsförmågan individuellt och med hänsyn till de varierande kraven i arbetsuppgifterna.

Man kan vanligtvis återgå till arbetet tidigast 2 månader efter insjuknandet. I detta skede pågår dock ofta återhämtningen fortfarande och ibland krävs längre sjukledighet eller särskilda arrangemang på arbetsplatsen för att möjliggöra en återgång till arbetet. Det är därför det ofta rekommenderas att man besöker företagsläkaren innan man återgår till arbetet. Ofta behöver du också följas upp av företagsläkaren när du börjar arbeta.

Vissa av de mer allvarligt sjuka patienterna kan återgå till arbetet först efter cirka 6 månader till 2 år efter insjuknandet och efter en period av aktiv rehabilitering. För vissa patienter innebär SAB att de får symtom som gör det omöjligt att återgå till arbetet.

Uppdaterad 1.2.2021