Gå till sidans innehåll

Huvudprinciper för lagstiftningen om körhälsa

Bedömningen av körförmågan hos en person som har haft ett epileptiskt anfall eller lider av epilepsi baseras på EU:s körkortsdirektiv och den nationella förordningen.

EU:s körkortsdirektiv omfattar även andra sjukdomar än epilepsi: man kan också få körförbud på grund av sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar eller ögonsjukdomar. Om körförbudet varar kortare tid än sex månader måste läkaren informera patienten om detta och anteckna det i sjukjournalen. Om körförbudet varar i mer än sex månader är läkaren skyldig att anmäla detta till polisen. Då måste patienten lämna in sitt körkort till polisen för en begränsad tid.

Riktlinjerna gäller för alla epileptiska anfall, oavsett karaktär eller tidpunkt för anfallet. Därför behandlas till exempel anfall under sömnen på samma sätt som anfall under vakenhet. Även om det inte finns någon betydande förlust av medvetande under anfallet följs samma riktlinjer. Riktlinjerna följs även om anfallet är relaterat till rusmedelsanvändning, vakande eller att man inte ätit, och personen skulle ha korrigerat sin livsstil i detta avseende.

Uppdaterad 11.1.2022