Gå till sidans innehåll

Förträngning i halspulsådern

En förträngning i halspulsådern orsakas av åderförkalkning. Förträngningar i halspulsådern är orsaken till cirka 15 procent av hjärninfarkterna. Man kan förebygga risken för återfall med karotisendarterektomi (kirurgiskt avlägsnade av halsartärens inre hinna och placket under den).

En förträngning i halspulsådern orsakas av åderförkalkning. Halspulsådern är särskilt sårbar för artärsjukdomar på grund av sin struktur och blodflödet.

På bilden har man ringat in en förträngning där halsartären förgrenar sig och förträngningen syns förstorad i den lilla bilden som visar förträngningens struktur och embolier:

1. aorta

2. inre halsartären

3. centrala näthinneartären.

Vid karotissjukdom blir blodkärlets vägg tjockare när det samlas kolesterol i väggen. Väggen hårdnar när förändringen förkalkas, och förträngningen kan leda till blodkoagel (embolier) i hjärnblodkärlen. När halsartären förträngs minskar blodflödet till hjärnan och artären kan till och med blockeras helt.

De viktigaste riskfaktorerna för karotissjukdom är desamma som för åderförkalkning, det vill säga rökning, avvikande blodfettvärden, blodtryckssjukdom, diabetes och fetma.

Ett särskilt typiskt symtom på en förträngning i halspulsådern är en plötslig övergående eller permanent synförlust på ena ögat, eftersom förträngningen är benägen att orsaka embolier i den centrala näthinneartären. Om ögonläkaren inte hittar någon annan förklaring till synförlusten bör halsartären undersökas med ultraljud.

Om förträngningen i halspulsådern är betydande kan den behandlas med karotisendarterektomi. Om förträngningen i halspulsådern har orsakat en TIA eller en lindrig hjärninfarkt är karotisendarterektomin akut och bör utföras inom två veckor efter att symtomet har uppkommit. En operation av en asymtomatisk förträngning i halspulsådern är vanligtvis inte nödvändigt, men behovet av operation övervägs på individuell basis.

Uppdaterad 4.9.2023