Gå till sidans innehåll

Läkarundersökning, minnestest och blodprov vid utredning av minnessvårigheter

Din läkare bedömer risken för demenssjukdom genom intervjuer, undersökningar, minnestest och blodprov.

En läkarundersökning är viktig för att avgöra om patienten har en demenssjukdom. På mottagningen bedömer läkaren minnet, koncentrationen, omdömet och resonemanget, talförståelsen och talproduktionen samt psykiska symtom genom en intervju och en neurologisk statusundersökning.

Under undersökningen letar läkaren efter tecken på allmän sjukdom och neurologiska fynd som symtom på ena sidan av kroppen, symtom på Parkinsons sjukdom, gång, perception, reflexer samt viljestyrda och ofrivilliga rörelser.

En aktuell förteckning över alla läkemedel, liksom alla vitaminer, kosttillskott och naturprodukter som används, bör göras tillgänglig för läkaren.

På grundval av de undersökningar som gjorts bedömer läkaren om det är fråga om en demenssjukdom eller om det finns tecken på en annan sjukdom. Orsaken till och behandlingen av minnessymtom kan vara uppenbar redan efter grundläggande utredningar. Om symtomen till exempel orsakas av en uppenbar depression, olämplig medicinering, en störning i ämnesomsättningen eller alkoholkonsumtion, kan orsaken till minnessymtomen behandlas och situationen följas upp.

Minnestest

Minnet och andra kognitiva störningar, eller störningar i informationsbearbetningen, undersöks med hjälp av minnestest. Minnestest utförs vanligtvis i början av utredningarna inom primärvården. Vid akut sjukdom eller hos en person som intagit alkohol återspeglar resultatet av minnestestet inte på ett tillförlitligt sätt de kognitiva funktionernas tillstånd. Det är därför tillrådligt att vänta tills hälsotillståndet har stabiliserats och återhämtningen har fortskridit innan man ger ett minnestest till någon som är inlagd på sjukhus för en akut sjukdom. Det är tillrådligt att avstå från alkohol före minnestestet för att få ett tillförlitligt resultat. Det bör vara möjligt att utföra testerna på sitt modersmål eller vid behov med hjälp av en tolk.

Blodprover

De vanligaste testerna för grundläggande minnesundersökningar är blodprov för att kontrollera blodstatus, socker-, natrium-, kalium- och kalciumvärden, sköldkörtel-, lever- och njurfunktion samt vitamin B12- och folathalter. Vid behov kommer mer omfattande blodprover att utföras. Minnessymtom är sällan det enda symtomet på sjukdomar som kan upptäckas genom blodprov. En hjärtfilm, eller EKG, kan göras på förhand för att välja eventuell medicinering.

Uppdaterad 23.1.2023