Gå till sidans innehåll

Stöd för sysselsättning och fortsatt arbete

Ibland påverkar epilepsin arbetsförmågan, antingen för att anfallen kvarstår trots behandling eller på grund av neurologiska, psykiska eller kognitiva symtom i anslutning till sjukdomen.

Det är då ofta möjligt att skräddarsy arbetet, till exempel genom att organisera arbetstiderna och arbetsuppgifterna. Din egen vårdenhet och företagshälsovården kan hjälpa dig att bedöma din situation och förhandla med din arbetsgivare.

Om du inte kan fortsätta med ditt nuvarande yrke på grund av epilepsi undersöks möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering. Syftet är att hjälpa dig att hitta ett lämpligt jobb. Medlen för yrkesinriktad rehabilitering omfattar utbildning, utbildningsprövning, arbetsträning, arbetsprövning och hjälpmedel. Den behandlande läkaren ansvarar för att upprätta en yrkesinriktad rehabiliteringsplan. Du kan också få mer information om yrkesinriktad rehabilitering av socialarbetaren på din vårdenhet, pensionsförsäkringsbolagen och FPA:s experter på yrkesinriktad rehabilitering.

Den specialiserade sjukvården bedömer hur epilepsi påverkar en persons funktionsförmåga, men för en person som har en arbetsplats bedömer företagshälsovården hur funktionsnedsättningen påverkar personens arbetsförmåga, så bedömningar av arbetsförmågan görs alltid i samarbete med företagshälsovården.

Uppdaterad 11.1.2022