Gå till sidans innehåll

Epilepsiläkemedels inverkan på vikten

Epilepsiläkemedel kan också påverka vikten genom att påverka aptiten

En viktuppgång kan vara förknippad med användningen av valproat, karbamazepin, gabapentin och pregabalin. Topiramat och zonisamid kan å andra sidan orsaka viktminskning. Man strävar till att ta hänsyn till viktpåverkan vid valet av läkemedel.

Uppdaterad 11.1.2022