Gå till sidans innehåll

Uppföljning av förloppet vid MS

Förloppet vid MS följs tillsammans med personalen på den egna vårdenheten.

I uppföljningen av MS ingår egen uppföljning, polikliniska mottagningsbesök, laboratorieprover och magnetavbildningar. När det uppkommer nya symtom eller de gamla intensifieras är det viktigt att även anteckna iakttagelserna i en traditionell eller elektronisk dagbok eller i en symtomdagbok. Man kan också använda sig av den elektroniska egenrapporteringstjänsten som finns på polikliniken. Genom att titta på anteckningar är det lättare att bättre komma ihåg tidpunkten och typen av symtom. Det underlättar uppföljningen av sjukdomsförloppet på mottagningen.

När du kommer till mottagningen är det bra att göra en förteckning över eventuella frågor, behov och önskningar gällande behandlingen. Vid uppskattningen av löp- eller gångdistans är det bra att utvärdera en oavbruten sträcka i meter/kilometer eller med hjälp av en stegmätare. Ibland används mer omfattande frågeformulär för funktionsförmågan. Sunda levnadsvanor ingår som en del av behandlingen. Rökstopp, motion, tillräckligt intag av D-vitamin och upprätthållande av en normal vikt är faktorer som du kan diskutera med den behandlande neurologen.

MS kan vara aktiverad även om den inte just det ögonblicket återspeglas i patientens tillstånd.  En kontinuerlig inflammatorisk reaktion i det centrala nervsystemet är i längden skadlig för nervcellerna. Det återspeglas med fördröjning som en skada i funktionsförmågan. För att hitta en lömsk inflammation som döljer sig och för att säkerställa läkemedelsbehandlingens effekt och säkerhet är magnetavbildningarna en viktig del av sjukdomsuppföljningen.

Uppdaterad 11.3.2022