Gå till sidans innehåll

Genetiska orsaker till epilepsi

Vid genetisk epilepsi är epileptiska anfall det huvudsakliga symtomet på sjukdomen. Störningen i arvsmassan kan vara känd eller ännu inte fastställd.

Information om den genetiska etiologin kan erhållas från genealogiska eller molekylärgenetiska undersökningar. Det kan röra sig om ett fel på kromosomnivå eller ett enskilt genfel. Genetisk är inte detsamma som ärftlig, eftersom nya mutationer ständigt skapas, men endast mutationer i könsceller kan föras vidare till nästa generation. Det finns nya mutationer i varje människa. Orsaken till genetisk epilepsi innebär inte att miljöfaktorer inte kan spela en roll.

Uppdaterad 11.1.2022