Gå till sidans innehåll

Överkänslighet mot epilepsiläkemedel

Vid en överkänslighetsreaktion orsakar epilepsiläkemedlet en allvarlig utslagsreaktion i början av behandlingen och kan inte användas. Ibland kan reaktionen också vara en reaktion i levern eller andra delar av kroppen.

Vissa läkemedel (fenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin, eslikarbazepin) är besläktade på så sätt att när man är överkänslig mot ett läkemedel är man ofta överkänslig mot ett annat. Därför vet läkaren att man ska vara försiktig med besläktade läkemedel om patienten redan har haft en överkänslighetsreaktion mot ett liknande läkemedel. Om man börjar använda lamotrigin långsamt minskar risken för en överkänslighetsreaktion. Läkemedelsreaktionerna är vanligtvis inte dosberoende och uppträder vanligtvis inom 12 veckor efter att behandlingen påbörjats. Plötsliga överkänslighetsreaktioner kräver att användningen av läkemedlet i fråga avbryts. Genetiska tester håller också på att utvecklas för att förutsäga överkänslighetsreaktioner, eftersom benägenheten för dessa reaktioner sannolikt beror på specifika genetiska förändringar.

Uppdaterad 11.1.2022