Gå till sidans innehåll

Att få komma hem efter en hjärntumöroperation

Du skrivs ut från sjukhuset så snart du mår tillräckligt bra. Läkaren bedömer alltid individuellt när villkoren för utskrivning är uppfyllda.

Efter en hjärntumöroperation stängs såret vanligtvis antingen med suturer eller med ”clips”, dvs. agraffer. Före utskrivning bedöms sårets tillstånd, man ger sårvårdsanvisningar och information om borttagningen av suturerna eller agrafferna.

Om såret efter utskrivningen börjar utsöndra varig vätska, det uppkommer en värmekänsla eller svullnad i såret eller om det ansamlas vätska under huden, ska avdelningen som patienten skrevs ut från kontaktas.

Konvalescenstiden efter operationen kan innebära en viss smärta. Efter operationen kan läkningen av såret och andra symtom efter operationen orsaka huvudvärk, som vanligtvis lindras med tiden och med medicinering.

Huvudvärk kan kvarstå under några veckor efter operationen. Vid utskrivningen får patienten ett recept på smärtstillande läkemedel och läkemedlet tas enligt läkarens ordination. Om smärtan blir onormalt svår hemma och de smärtstillande läkemedlen inte hjälper bör patienten kontakta den avdelning som hen skrevs ut från.

En hjärnoperation är alltid inte bara en fysisk utan också en mental belastning i en människas liv. Vår förmåga att tänka, minnas, känna och interagera med andra människor grundar sig på hjärnans funktion. Vi tar användningen av dessa färdigheter, som vi har förvärvat under livets gång, för givet och ägnar liten uppmärksamhet åt de flesta av de funktioner som vi använder oftast (vardagliga aktiviteter, att läsa, skriva, röra på oss, vardaglig interaktion mm.).

Efter en hjärntumöroperation kan även normala aktiviteter kännas tunga och belastande. Under konvalescenstiden behöver hjärnan både vila och aktivitet för att återhämta sig. Återhämtningen är mycket individuell och förmågan att klara sig bedöms på sjukhuset före utskrivningen och på efterkontrollen efter konvalescenstiden.

Vid utskrivningen från sjukhuset får en patient i arbetslivet ett sjukintyg, vars varaktighet bestäms av läkaren. Om patienten emellertid ännu inte är arbetsförmögen i slutet av sjukledigheten, fortsätts sjukledigheten på den plats där patienten följs upp och får ytterligare behandling (dvs. kliniken för cancersjukdomar, den neurologiska polikliniken, patientens egen företagshälsovård eller patientens egen hälsocentral).

Recept som skrivits på sjukhuset förnyas där patientens uppföljning/ytterligare behandling sker, dvs. på kliniken för cancersjukdomar, den neurologiska polikliniken, patientens egen företagshälsovård eller patientens egen hälsocentral.

Uppdaterad 3.8.2021