Gå till sidans innehåll

Mottagningsbesök före hjärntumöroperation

Före operationen besöker du polikliniken för att diskutera din kirurgiska behandling och gå igenom de praktiska detaljerna.

Videon förklarar vad man bör tänka på före operationen.

Man strävar efter att ordna ett förbesök för patienter som kommer till operation 1–2 veckor före operationen. Före detta besök ombeds patienten fylla i ett formulär med förhandsuppgifter och hänvisas att besöka laboratoriet.

Under besöket träffar patienten neurokirurgen, anestesiläkaren och sjukskötaren. En närstående har möjlighet att delta i förbesöket. Den preoperativa intervjun, det vill säga intervjun före operationen kan också genomföras per telefon.

Under besöket går man igenom förberedelserna inför operationen, sjukhusvistelsen och återhämtningen efter operationen. Vid besöket ges skriftliga anvisningar om läkemedlen som patienten regelbundet använder: vilka läkemedel som måste pausas före operationen och vilka läkemedel man kan ta på operationsdagen. Det är viktigt att nämna eventuella receptfria vitaminer, spårämnen eller naturprodukter som används i samband med besöket.

När du anländer till sjukhuset

Man kommer till sjukhuset antingen på operationsdagens morgon eller på dagen före operationen. Sjukskötaren vägleder och ger råd om hur du förbereder dig inför operationen. Innan du går till operationssalen är det möjligt att få en lugnande premedicinering.

Ibland genomförs den preoperativa intervjun på vårdavdelningen vid ankomsten. Avdelningsskötaren intervjuar patienten, förklarar hur avdelningen fungerar och informerar patienten om programmet på operationsdagen. En anestesiläkare och en neurokirurg kommer för att träffa patienten på vårdavdelningen.

Uppdaterad 3.8.2021