Gå till sidans innehåll

Kirurgisk behandling av patient med hjärnskada

Syftet med kirurgisk behandling av en hjärnskada är att ge hjärnan mer utrymme för att klara av det ökade intrakraniella trycket.

Om det är fråga om en intrakraniell blödning, som orsakar att det intrakraniella trycket ökar och medvetslöshet, kan man först försöka med konservativ behandling, det vill säga vätsketerapi, respiratorvård och lugnande läkemedel. Om blödningen är omfattande och hjärnan utsätts för kraftig kompression övervägs dock vanligtvis kirurgisk behandling, såvida inte en oåterkallelig hjärnskada redan har uppstått.

Bilden som togs efter operationen visar den benbit som nitats fast på högra sidan.

Det räcker vanligtvis att öppna skallen och hjärnhinnorna, suga ut blodkoaglet och sedan fästa biten av skallbenet på plats med titannitar. Skallen öppnas med ett självstoppande borr och en speciell sidoskärare för att öppna en rund lucka i skallen vid den tjockaste delen av blodkoaglet. Operationen utförs vanligtvis med hjälp av ett mikroskop för att säkerställa bästa synlighet. Ärret läker vanligtvis bra och är vanligtvis beläget i det område som täcks av hår.

3D-bilden efter operationen visar ett stort hål i skallen. Efter kraniotomi kan hjärnan svälla fritt i den akuta fasen.

Om hjärnsvullnaden är kraftig kan det bli aktuellt att utföra en mer omfattande kraniotomi, det vill säga hemikraniektomi, för att lätta på det intrakraniella trycket. Då öppnas skallen på ett brett område och benbiten lämnas bort. Efter några månader sätts ett implantat av konstgjort material som är skräddarsytt efter patientens mått in i stället för benbiten. Implantaten är vanligtvis tillverkade av en plastblandning.

Uppdaterad 24.1.2024