Gå till sidans innehåll

Uppföljning av läkemedelsbehandling vid MS

I en uppföljning som kräver samarbete mellan patient och läkare framkommer bl.a. om den valda läkemedelsbehandlingen är lämplig. Vid behov kan läkemedelsbehandlingen även ändras.

När medicinsk behandling av MS inleds behövs en ganska nyligen genomförd magnetavbildning, laboratorieprover och läkarens ställningstagande till resultaten från dessa. Läkemedelsbehandlingen av MS planeras på neurologens mottagning enligt sjukdomens svårighetsgrad, läkemedelspreparatens effekt och eventuella biverkningar samt patientens livssituation och hans eller hennes egen åsikt. Vid uppföljningen kan läkemedelsbehandlingen ändras eller effektiviseras enligt behov.  Under läkemedelsbehandlingen av MS har olika läkemedel mot MS olika typer av uppföljningsplan med avseende på blodprov och kontrollavbildningar. Efter att ett nytt läkemedelspreparat inleds kan läkemedlets funktion och effekt utvärderas i en magnetavbildning tidigast efter ett halvt år. Ibland är det nödvändigt att frångå den tidigare planen och genomföra extra magnetavbildningar om den kliniska situationen kräver det. När behandlingen stabiliseras besöker man vanligtvis neurologens mottagning en gång per år. Utgående från symtomen, funktionsförmågan och den neurologiska undersökningen samt kontrollavbildningen får neurologen en situationsbild av behandlingens effekt. Neurologiska polikliniken är inte den enda enheten som ansvarar för MS-patientens vård. För de flesta problemen som är förknippade med MS (t.ex. smärta, symtom i urinblåsan och tarmarna, problem med stämningsläget) kan man få symtomatisk läkemedelsbehandling från den egna nära belägna hälsovårdscentralen.

Uppdaterad 11.3.2022