Gå till sidans innehåll

Övervikt som riskfaktor för stroke

Viktnedgång har en positiv effekt på flera riskfaktorer för stroke. Den sänker blodtrycket, förbättrar blodsocker- och kolesterolvärdena och lindrar sömnapné.

Övervikt ökar risken för stroke. Vuxnas vikt bedöms med hjälp av ett viktindex. Viktindexet (BMI) beräknas genom att dividera vikten (kg) med kvadraten av längden (m).

Du kan beräkna ditt viktindex med hjälp av BMI-räknaren..

BMI

18.5–25

normal vikt

25–30

lindrig fetma, "övervikt"

30–35

fetma

35–40

grav fetma

över 40

sjuklig fetma

I synnerhet verkar bukfetma vara skadligt. Man kan uppskatta mängden fett som samlats i buken genom att mäta midjemåttet. Du bör också mäta midjemåttet om du inte är särskilt överviktig, men om övervikten är koncentrerad till buken.

Man talar om bukfetma när midjemåttet är över 100 cm hos män och över 90 cm hos kvinnor.

En viktnedgång sänker blodtrycket, förbättrar blodsocker- och kolesterolvärdena, ökar den fysiska prestationsförmågan och kan lindra sömnapné. En viktnedgång har därför en positiv inverkan på flera riskfaktorer för stroke och är ett av de mest effektiva läkemedelsfria sätten att förebygga artärsjukdomar.

Efter en stroke rekommenderas bantning om du är överviktig. En lämplig viktnedgång är 5–10 procent.

Uppdaterad 1.9.2023