Gå till sidans innehåll

Hjärninfarkt och TIA

Hjärninfarkt och TIA (övergående cirkulationsstörning i hjärnan) är ett tillstånd där en blockering i hjärn- eller halspulsådern orsakar syrebrist i hjärnvävnaden.

En hjärninfarkt uppstår när blodkoagel blockerar hjärnartären. När hjärnartären blockeras drabbas den omgivande hjärnvävnaden av syrebrist. Inom några timmar skadas hjärnvävnaden permanent och går i nekros, vilket resulterar i en infarkt.

Vid en hjärninfarkt är skadan permanent, men vid TIA korrigeras hjärncirkulationen så att inga permanenta skador uppstår.

En arteriell blodpropp i hjärnan kan bero på många olika orsaker. De vanligaste orsakerna är

  • småkärlssjukdom (punkt 1 i bilden)

  • åderförkalkning i halspulsådern (punkt 2) eller i de stora hjärnblodkärlen

  • en blodpropp men ursprung från hjärtat (punkt 3).

Andra mindre vanliga orsaker till hjärninfarkt är

  • dissektion av halsartären (ruptur i artärens inre skikt)

  • propp i basilarartären

  • vaskuliter i hjärnan (inflammation i hjärnblodkärlen)

  • ärftlig benägenhet för blodkoagulering

  • droganvändning.

Orsaken till en av tre hjärninfarkter förblir oklar även efter grundliga undersökningar.

Symtomen som orsakas av en hjärninfarkt beror på var i hjärnan den arteriella blodproppen inträffar. Om skadan till exempel sitter i det hjärnområde som ansvarar för handens funktion blir resultatet en funktionsstörning i handen, till exempel förlamning eller domningar.

Behandlingen av hjärninfarkt beror på vad som orsakat den och därför försöker man reda ut orsaken snabbt efter insjuknandet.

Uppdaterad 4.9.2023