Gå till sidans innehåll

Hjärntumör och körförmåga

Efter en hjärntumöroperation är det alltid åtminstone tillfälligt förbjudet att köra motorfordon. När återhämtningen fortskrider kommer din körförmåga att bedömas och, om möjligt, får du tillbaka ditt körtillstånd.

Efter en hjärntumöroperation utfärdar din läkare ett lagstadgat körförbud. Förbudets längd beror på hur allvarliga symtomen är. Körförbudet kan också vara permanent. En neuropsykologisk undersökning och/eller informell hälsobaserad testning av körförmågan kan krävas innan du får tillbaka körtillståndet.

Om hjärntumören har orsakat ett epileptiskt anfall är körförbudet minst ett år utan anfall.

Om körförbudet varar i 6 månader eller mer är läkaren enligt lag skyldig att anmäla detta till polisen. När körförbudet upphör meddelar läkaren på nytt polisen att du har återfått körtillståndet.

Körtillståndskraven för lastbilar och andra tyngre fordon samt för taxiförare är strängare än för personbilar.

Uppdaterad 3.8.2021