Gå till sidans innehåll

Apomorfin vid behandling av Parkinsons sjukdom

När symtomen på Parkinsons sjukdom är många trots tablettmedicineringen kan medicinering med apomorfin prövas. Apomorfin administreras med hjälp av en injektionspenna eller en pump.

Apomorfin är trots sitt namn inte besläktat med morfin utan verkar som dopamin, som t.ex. pramipexol eller ropinirol. Apomorfin kan användas om symtomhanteringen inte är tillfredsställande med tablettmedicinering. Dålig symtomhantering indikeras t.ex. av frekventa dagliga OFF-faser, där Parkinsonsymtomen intensifieras betydligt mellan läkemedelsdoserna. Apomorfin doseras under huden antingen med en injektionspenna eller med en pump och subkutan nål, dvs. infusion.

Vid Parkinsons sjukdom med fluktuerande faser kan subkutana injektioner av apomorfin med injektionspenna användas vid sidan av tablettmedicineringen för snabb lindring av off-faser. Apomorfininjektioner är snabbverkande: off-fasen avtar vanligtvis cirka 8 minuter efter injektionen. Effekten av apomorfin varar dock bara i cirka en timme, vilket är anledningen till att man också bör komma ihåg att ta levodopa.

Apomorfin kan också doseras som en kontinuerlig subkutan infusion om symtomen på Parkinsons sjukdom inte hålls under kontroll med tablettmedicinering sex gånger om dagen.

Apomorfininfusion kan vara ett bra alternativ för patienter som har övervägt behandling med djup hjärnstimulering, men är rädda för riskerna med hjärnkirurgi, eller om nervstimulering inte kan användas på grund av avvikelser i t.ex. magnetundersökningen. Innan man övergår till infusionsbehandling är det bra att tidigare ha använt en apomorfinpenna utan att ha upplevt några besvärliga biverkningar.

Apomorfininfusion är sannolikt inte lämplig om du har betydande minnessvårigheter, symtom på lågt blodtryck, hallucinationer eller tidigare spelberoende på grund av Parkinson-läkemedel.

Om OFF-faserna är sällsynta administreras apomorfin med en injektionspenna. Om det behövs mer än 5–8 doser apomorfin per dag kan det vara klokt att byta till apomorfininfusion.

För att fastställa den lämpliga engångsdosen och på grund av risken för biverkningar bör behandling med injektionspenna påbörjas under läkarens övervakning.

Apomorfininfusionen doseras med hjälp av en liten pump genom en nål som byts ut dagligen och som förs in i den subkutana vävnaden i buken. Inget kirurgiskt ingrepp behövs för att genomföra behandlingen, så den är relativt enkel och riskfri att prova. Infusionen påbörjas på avdelningen. Man fortsätter vanligtvis också att ta levodopa-tabletter under apomorfininfusionen.

Möjliga biverkningar är gäspningar, illamående, sänkt blodtryck, sömnighet och tvångsrörelser. Användning av apomorfininjektioner kräver god handfunktion även under off-fasen. I annat fall ges injektionerna av en närstående eller en assistent.

Den vanligaste biverkningen av infusionerna är hudknölar vid injektionsställena, som i sig är ofarliga. Infusionsbehandlingen kan också vara förknippad med problem med impulskontroll och hallucinationer.

Uppdaterad 2.3.2022