Gå till sidans innehåll

Vilka yrkesutbildningar passar personer med epilepsi?

De flesta personer med epilepsi kan välja yrke, studera och arbeta utan de begränsningar som sjukdomen medför.

Din personlighet, dina kunskaper, färdigheter, styrkor och intressen är avgörande för valet av bransch.

När man väljer studieinriktning är det viktigt att man känner sig själv. Såväl för personer med epilepsi som andra är det den egna personligheten, styrkorna, svagheterna och intressena som är viktiga. Det är värt att fundera på vilken typ av utbildning som skulle motivera dig och inom vilket område du skulle få anställning. Människor mognar i olika takt, och ibland hittar man den egna branschen först efter att man prövat en annan bransch eller efter ett mellanår. Du bör diskutera epilepsins inverkan på ditt val av yrke med din behandlande läkare.

Uppdaterad 11.1.2022