Gå till sidans innehåll

Klassifikation av hjärnskador

Hjärnskador klassificeras i lindriga, medelsvåra och svåra hjärnskador, baserat på händelseinformation, symtom och bilddiagnostiska fynd.

Vid bedömning av svårighetsgraden av en hjärnskada mäts medvetslöshetens varaktighet och djup, minnesluckans längd efter skadan, de neurologiska symtomen och fynden, dvs. från det centrala nervsystemet som konstaterats vid läkarundersökningar samt resultaten från de bilddiagnostiska undersökningarna.

Klassificeringen av hjärnskador i Finland grundar sig på God medicinsk praxis-rekommendationerna. En hjärnskakning är en mycket lindrig hjärnskada som inte hör samman med längre tider av medvetslöshet eller minnesluckor. Vid en lindrig hjärnskada finns inga signifikanta fynd vid bilddiagnostiska undersökningar, men olika neurologiska symtom, medvetslöshet eller minnesluckor kan förekomma. Du kan läsa mer om klassifikation av hjärnskador via denna länk:

Att fastställa svårighetsgraden av en hjärnskada är viktigt för att bedöma patientens behov av fortsatt behandling, rehabilitering och prognos. Följdsymtomen av en hjärnskakning försvinner vanligtvis inom några dagar. Lindriga hjärnskador har också god prognos för återhämtning och symtomen går vanligtvis över inom några dagar eller veckor.

Man kan även återhämta sig från medelsvåra och svåra hjärnskador så att symtomen blir lindriga eller man blir symtomfri, men till exempel följdtillståndet efter en svår hjärnskada förutsätter att den ursprungliga händelseinformationen och de bilddiagnostiska fynden också tyder på en svår hjärnskada. Följdtillståndet efter en medelsvår eller svår hjärnskada kan vara lindrig, men följdtillståndet efter en lindrig hjärnskada kan inte vara medelsvår eller svår.

Direkt efter en skada är det dock ibland svårt att avgöra om det rör sig om en hjärnskakning eller en allvarligare hjärnskada. Om det inte finns några vittnen till händelsen är det särskilt svårt att bedöma hur allvarlig skadan är – den som drabbats av en hjärnskada kanske inte minns händelserna före och efter skadan. I synnerhet om patienten har använt rusmedel samtidigt är det svårt att bedöma hur allvarlig hjärnskadan är. Läkaren kan då ta in patienten till sjukhuset för övervakning över natten eller beställa bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan, för att utesluta allvarliga skador.

Uppdaterad 24.1.2024