Gå till sidans innehåll

Att reda ut symtom och orsaker till en stroke

På sjukhuset utreds det först om det rör sig om en stroke. Detta reds ut genom en läkarundersökning av och en bilddiagnostisk undersökning av hjärnan och vid behov av blodkärlen.

I YLEs program Elossa 24h tar neurologen Satu Mustanoja med dig för att se hur akutvården av en patient med stroke börjar. (Producent: ITV Studios Finland) 

En hjärninfarkt och hjärnblödning kan ge liknande symtom, men de kan särskiljas från varandra med hjälp av en bilddiagnostisk undersökning av hjärnan. Om orsaken till stroken är en hjärninfarkt strävar man efter att öppna det blockerade blodkärlet med hjälp av trombolysbehandling. En propp i en stor halsartär eller hjärnartär kan också försöka åtgärdas genom ett intravenöst ingrepp (mekanisk rekanalisering, det vill säga trombektomi). Vid en hjärnblödning är det viktigt att sänka blodtrycket och sluta använda eventuella blodförtunnande läkemedel eller motverka annan blödningsbenägenhet. 

Patienter med stroke kan få behandling på strokeenheten, där man specialiserat sig på akutvård av och tidig rehabilitering efter stroke

Orsaken till en cirkulationsstörning i hjärnan utreds genom en läkarundersökning, bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan och hals- och hjärnblodkärlen, blodprov, vid behov hjärtundersökningar och ibland en undersökning av hjärn-ryggmärgsvätskan. 

Ibland behövs också kirurgisk behandling. Om en hjärninfarkt orsakas av en förträngning i halspulsådern kan karotisendarterektomi förhindra att infarkten återkommer. Vid en massiv hjärninfarkt kan en del av skallbenet tillfälligt avlägsnas (hemikraniektomi) för att minska skadorna som hjärnsvullnaden orsakar. För vissa hjärnblödningar kan en operation vara till nytta. Det påbörjas en medicinering för alla för att förhindra nya stroke

Rehabiliteringen påbörjas så tidigt som möjligt. Lägesbehandling påbörjas omedelbart och annan aktiv rehabilitering påbörjas så snart patientens tillstånd tillåter det. Varje strokepatient får en bedömning om rehabiliteringsbehovet när patientens tillstånd har stabiliserats. 

Uppdaterad 4.9.2023