Gå till sidans innehåll

Hjärntumör och arbetsförmåga

De många symtom som förknippas med en hjärntumör och dess behandlingar kan påverka arbetsförmågan. Förutom patientens symtom tar bedömningen av arbetsförmågan hänsyn till de krav som arbetet ställer.

Sjukdomens symtom och arbetkraven är individuella

Längden på sjukledigheten bedöms individuellt tillsammans med patienten, den behandlande vårdpersonalen och, om nödvändigt, företagshälsovården. Behovet av sjukledighet och symtomens eventuella inverkan på arbetsförmågan bedöms i samband med att hjärntumören diagnostiseras.

En sjukledighet är alltid nödvändig efter en hjärntumöroperation. Symtomen på hjärntumör varierar kraftigt från patient till patient. Patienternas tillstånd under sjukhusvistelsen och under återhämtningstiden varierar kraftigt.

Lokaliserade symtom som domningar och förlamningssymtom, talsvårigheter, synrubbningar och anfallssymtom är individuella. Det är dock vanligt att många patienter har liknande symtom. Förändringar i den mentala prestationsförmågan är vanliga. Stresskänslighet i komplexa situationer och humörstörningar är också vanliga. Andra behandlingar som eventuellt ges efter operationen påverkar symtombilden.

Flera månaders sjukledighet efter en hjärntumöroperation

När sjukdomen hålls stabil lindras symtomen under månadernas lopp. Vanligtvis är sjukledigheten efter en operation minst 1–2 månader. En sjukledighet behövs ofta i minst flera månader, och det är ganska vanligt att man kan återgå till arbetslivet ungefär ett år efter insjuknandet. Vissa patienter har symtom som gör det omöjligt att återgå till arbetet.

Det finns olika sätt att stödja återgången till arbetet

Under sjukledigheten bedöms behovet av rehabilitering och vid behov inleds rehabiliteringen. När du återgår till arbetet kan du behöva särskilda arrangemang, till exempel partiell sjukdagpenning och arbetsprövning. En socialarbetare hjälper dig att planera återgången till arbetet. Företagshälsovården kommer vid behov att följa upp hur återgången till arbetet lyckas.

Om din sjukledighet blir långvarig är det också bra att kontakta företagshälsovården. Du ska lämna in ett utlåtande av en företagsläkare om din arbetsförmåga till FPA senast när du har fått sjukdagpenning i 90 dagar.

Uppdaterad 3.8.2021