Gå till sidans innehåll

Körhälsa och demenssjukdomar

Med körhälsa avses funktionsförmågan i trafiken. De viktigaste elementen är trafiksyn, kognitiva färdigheter (hjärnans förmåga att bearbeta information) och motoriska färdigheter.

Enligt lagen är läkare skyldiga att bedöma körförmågan hos personer med demenssjukdom. Med en bedömning av körhälsan säkerställer man att funktionsförmågan i trafiken är på en säker nivå. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att bedöma efterlevnaden av kraven på körhälsa. Ibland bedöms körhälsan utifrån en specifik sjukdom, men ofta bedöms den övergripande hälsans inverkan på körförmågan. En specialist, t.ex. en neurolog, tar ställning till körhälsan när det gäller en sjukdom. En allmänläkare bedömer det allmänna hälsotillståndet och dess inverkan på körförmågan, till exempel i en åldersbaserad bedömning av körförmågan.

Vid diagnos av en demenssjukdom (Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt demens vid Parkinsons sjukdom) är läkaren skyldig att bedöma om kraven på körhälsa uppfylls. Vid en demenssjukdom får den demenssjuka gradvis svårigheter med kognitiva funktioner, t.ex. problem med uppmärksamhet, perception och förlängd reaktionstid, vilket påverkar körhälsan.

Kraven på körhälsa baseras på följande direktiv och lagar:

  • Körkortsdirektivet 2006/126/EG

  • Körkortslagen 386/2011

  • Vägtrafiklagen 267/1981 (från 1.6.2020: 729/2018)

Grupp 1 – körkortsklasserna AM/120, AM/121, A1, A2, A, B, BE, T

Kraven på körhälsa uppfylls inte om du har en minst medelsvår demenssjukdom som påverkar de kognitiva funktionerna. I detta fall uppfylls skyldigheten att anmäla körförbudet, dvs. läkaren måste anmäla förändringen i körhälsan till polisen, och en kopia av blanketten ges eller skickas också till den demenssjuka personen. Polisen skickar anvisningar om vidare åtgärder till ditt hem.

Vid lindrig demenssjukdom kan du fortfarande ha kvar körförmågan, men eftersom det är en progressiv sjukdom måste du följas upp tillräckligt ofta, var sjätte månad. Körförmågan följs upp och bedöms av en neurolog, geriatriker eller allmänläkare. Vid behov kan en läkare hänvisa dig till en bilskola som är specialiserad på bedömning av körhälsan för ett körprov eller ett så kallat frivilligt körprov. En neuropsykologisk undersökning används ibland som en kompletterande utredning.

Grupp 2 – körkortsklasserna C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E

Kraven på körhälsan uppfylls inte om du diagnostiseras med en demenssjukdom. Läkaren har en skyldighet att anmäla det till polisen oavsett hur svår demenssjukdomen är. Läkaren ska alltså meddela polisen om eventuella förändringar i körhälsan, och en kopia av blanketten ska också ges eller skickas till den demenssjuka personen. Polisen skickar anvisningar om vidare åtgärder till ditt hem.

Uppdaterad 23.1.2023