Gå till sidans innehåll

Vapenlicens och demenssjukdomar

​Läkaren är skyldig att informera polisen om en förändring i en persons hälsotillstånd upptäcks som påverkar vapenlicensen.

Polisen gör en tillståndsprövning och fattar beslut om huruvida innehavaren av vapenlicensen uppfyller villkoren för att erhålla en licens. Ett polisbeslut krävs, även om det är fråga om en vapensamlare.

En vapenlicens kräver att personen utifrån sitt hälsotillstånd och beteende är lämplig att inneha ett skjutvapen och en vapendel. Tillståndsmyndigheten har rätt att få en medicinsk bedömning av en person som ansöker om vapenlicens om det finns anledning att misstänka att personen inte är lämplig att inneha ett skjutvapen.

En vapenlicens utfärdas och återkallas av polisen. Polisen kan återkalla en licens om innehavaren inte längre uppfyller villkoren för att erhålla en licens. Demenssjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar kan hindra dig från att få vapenlicens och inneha ett skjutvapen.

I situationer där dödsboet innehåller skjutvapen är det boförvaltarens uppgift att kontakta polisen för att hantera ärendet.

Läkaren fyller i blanketten Skjutvapenanmälan av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och skickar den till Polisstyrelsen, Vapenförvaltning, PB 50, 11101 Riihimäki.

Uppdaterad 23.1.2023