Gå till sidans innehåll

Parkinsons sjukdom och besvär med urinblåsan

Bråttom till toaletten, nattliga toalettbesök och urininkontinens är bekanta symtom för många personer med Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom stör muskelfunktionen i urinblåsan

Tömningen av urinblåsan styrs av sfinktermuskeln, vars uppgift är att tömma urinblåsan, och slutmuskeln, som förhindrar att urin läcker ut. Hos 60 procent av alla personer med Parkinsons sjukdom fungerar inte hjärnans reglering av sfinkter- och slutmusklerna och sfinktermuskeln blir överaktiv. Detta leder till ett frekvent behov av att kissa, till och med flera gånger per natt. Symtomen kan vara mer uttalade om sömnen är ytlig av andra skäl.

Det kan finnas andra orsaker till urineringsproblem

Behovet av att kissa på natten kan också vara kopplat till en ökad storlek på prostatan (hos män) eller förtunning av slemhinnorna och försvagade bäckenbottenmuskler (hos kvinnor). Samma orsaker kan också leda till urininkontinens.

Problem med urinering går att behandla

Det finns läkemedel som kan användas för att lugna sfinktermuskeln, påverka prostatans storlek och slemhinnornas tillstånd. Specifika övningar för bäckenbottenmusklerna stärker musklerna om de utförs regelbundet.

För att kunna välja rätt medicinering och behandlingsform måste man först ta reda på vad som orsakar symtomen. Ibland kan det också finnas en underliggande urinvägsinfektion. Symtomen försvinner inte alltid helt, men de lindras vanligtvis. Även om du vaknar varje natt på grund av att du behöver gå på toaletten ska du inte undvika att dricka. Försök att dricka mer på förmiddagen och tidig eftermiddag. En torr kropp fungerar inte som den ska, får dig att må dåligt och utsätter dig för sjukdomar.

Uppdaterad 2.3.2022