Gå till sidans innehåll

Fysioterapi efter en subaraknoidalblödning (SAB)

Fysioterapi är en viktig del av den neurokirurgiska patientvården. Målet är en rehabilitering som stöder rörligheten och främjar funktionsförmågan.

Fysioterapi för en patient som har drabbats av hjärnblödning fokuserar på att reda ut patientens symtom och rörelse- och funktionsförmåga. När rehabiliteringsprocessen fortskrider strävar man efter att stödja patientens självständighet med hjälp av övningar.

Behovet av fysioterapi bedöms av ett multidisciplinärt team som består av en läkare, sjukskötare och en fysioterapeut. Fysioterapi påbörjas så snart patientens kliniska situation är tillräckligt stabil. Vid behov konsulteras en ergoterapeut, till exempel om det finns behov av ortos för lägesbehandling.

Rehabiliteringen påbörjas redan på intensivvårdsavdelningen

På intensivvårdsavdelningen påbörjas vanligtvis fysioterapi under de första dagarna med terapi som bibehåller ledrörligheten i armar och ben samt andningsövningar. Om patienten mår tillräckligt bra, går man vidare till balansövningar i sittande och stående position. En hjärnrelaterad sjukdom kan leda till att balansen blir sämre. Det är inte nödvändigt att bli stillavarande på grund av ostadig balans, redan att sitta främjar återhämtningen.

På vårdavdelningen fortsätter patientens rehabilitering enligt patientens mående. Målet är att kombinera rehabiliteringen med patientens dagliga aktiviteter och att aktivera patienten att fungera så självständigt som möjligt. Även under sjukhusvistelsen är det viktigt att röra på sig tillräckligt, eftersom rikligt sängliggande försämrar avsevärt den allmänna konditionen och muskelstyrkan samt ökar risken för bland annat trycksår och lunginfektioner.

Fysioterapin fortskrider individuellt beroende på patientens mående

Fysioterapeuten bedömer och vägleder patientens rörelser. Rörelseövningar påbörjas tillsammans med vårdpersonalen och när det är säkert att röra sig kan patienten röra sig på egen hand. Det eventuella behovet av ett hjälpmedel bedöms tillsammans med patienten och man övar på att använda hjälpmedlet. Efter utskrivningen kan du låna de nödvändiga hjälpmedlen från hjälpmedelsutlåningen på din hemort.

Återhämtningen sker gradvis och varierar individuellt. Under konvalescensperioden och efter utskrivningen är det viktigt att du rör på dig efter ditt mående, men till en början bör du undvika kraftig fysisk ansträngning. Utomhusaktiviteter och lättare hushållssysslor är bra för rehabiliteringen. Det är värt att komma ihåg att du kan vara onormalt trött under konvalescensperioden, så det är bra att dela upp aktiviteterna över dagen. Vila är också en del av rehabiliteringen. För att främja självständighet och rörlighet bör vardagen vara rehabiliterande. I det här fallet är stödet från dina anhöriga också viktigt.

Uppdaterad 1.2.2021