Gå till sidans innehåll

För närstående till patient som drabbats av en subaraknoidalblödning (SAB)

En närståendes plötsliga insjuknande är en kris för hela familjen. Anhöriga har möjlighet att delta i vården av sin närstående utifrån sina möjligheter och sina egna resurser.

Att anpassa sig till situationen och de förändringar som sjukdomen medför tar tid och kräver mycket tålamod av både patienten och dennes närstående. Anhöriga och närstående är ett viktigt stöd för patienten och vårdpersonalen, särskilt när patienten inte kan delta i sin vård själv. Anhöriga har möjlighet att delta i vården av sin närstående utifrån sina möjligheter och sina egna resurser.

Särskilt en närståendes beröring, lugnt prat och att berätta om positiva vardagliga saker, skapar en känsla av trygghet och aktiverar och förbättrar patientens tidsuppfattning. Ett smidigt samarbete har en stor betydelse för att säkerställa en säker vård av din närstående.

Vårdpersonalen hjälper också närstående

Vårdpersonalen arbetar för både patienter och anhöriga. Om du är orolig för något i din närståendes vård, ta modigt upp saken med personalen. Det är bra att skriva ner eventuella saker som du funderar på och be personalen om en lugn besöks- eller telefontid med den behandlande läkaren eller sjukskötaren för att diskutera frågorna.

Kontrollera att du har förstått informationen och instruktionerna korrekt för att undvika onödiga missförstånd. Det är också viktigt att se till att kontaktuppgifterna till anhöriga på sjukhuset är uppdaterade. Vi skulle vilja att man anger en primär kontaktperson, genom vilken informationen vidarebefordras till andra. På så sätt strävar vi efter patientsäkerhet i alla situationer.

Uppdaterad 1.2.2021