Gå till sidans innehåll

Stöd för närstående

Den här guiden är avsedd för dig som har en närstående som har insjuknat. Guiden fokuserar på att ge närstående information och metoder för att upprätthålla sitt eget välbefinnande, samt presenterar de olika stödinstanserna och den närståendes roll som stöd för patienten, oberoende av sjukdomen eller sjukdomsstadiet.