Gå till sidans innehåll

Vad är svår epilepsi?

Svår epilepsi kännetecknas av återkommande anfall, kognitiva eller beteendemässiga problem, bromsad utveckling eller biverkningar som stör det dagliga livet, trots en lämplig läkemedelsbehandling.

Med lämplig läkemedelsbehandling avses två typer av läkemedel som väljs utifrån typen av anfall eller epilepsisyndrom och som används i tillräckliga doser. När en patient diagnostiseras med svår epilepsi ska den behandlande läkaren utan onödigt dröjsmål konsultera en neurolog med expertis inom svår epilepsi för att verifiera diagnosen och bedöma behandlingsalternativen.

Samtidigt överväger man att remittera patienten till en enhet inom den specialiserade sjukvården där det finns en multidisciplinär arbetsgrupp som är insatt i svår epilepsi och där det finns tillgång till högkvalitativ bilddiagnostik, video-EEG-registrering och vid behov genetisk diagnostik. Då kan man specificera diagnostiseringen och behandlingsplanen för epilepsi.

Uppdaterad 11.1.2022