Gå till sidans innehåll

Demenssjukdomar hos personer i arbetsför ålder

Risken för demenssjukdom ökar med åldern, men ibland kan man insjukna i arbetsför ålder. Det uppskattas att det finns cirka 10 000 personer i Finland, vars demenssjukdom börjat före 65 års ålder.

För en person i arbetsför ålder innebär en demenssjukdom andra utmaningar än för en äldre person. Alzheimers sjukdom står för cirka 40 procent av alla demenssjukdomar hos personer i arbetsför ålder. De näst vanligaste demenssjukdomarna bland personer i arbetsför ålder är frontotemporal demens (30 %), vars symtom kan börja med förändringar i t.ex. beteende eller karaktärsdrag. Den tredje vanligaste är Lewykroppsdemens (5–10 %).

Långvarig och kraftig användning av alkohol och andra rusmedel, cirkulationsstörningar i hjärnan, hjärnskador och sällsynta sjukdomar förklarar också en del av demenssjukdomarna hos personer i arbetsför ålder. Demenssjukdomar hör till gruppen neurologiska sjukdomar, eftersom de på olika sätt påverkar hjärnans kognitiva funktion, dvs. hjärnans förmåga att bearbeta information. Mer information om olika typer av demenssjukdomar finns i avsnittet om demenssjukdomar.

Symtom på demenssjukdom hos personer i arbetsför ålder

För att identifiera demenssjukdomar hos personer i arbetsför ålder måste man till att börja med skilja minnes- och andra problem med informationsbearbetningen från t.ex. utmattning, depression eller stress. Minnesproblem kan till exempel yttra sig i svårigheter att hantera arbetslivets ökande jäkt och de ständiga förändringarna i arbetsprocesserna, vilket påverkar koncentrationen och arbetsförmågan.

Screening bör inledas om personen själv, kollegorna, arbetsledare eller anhöriga märker problem med prestationen på jobbet eller en tydlig förändring i personens karaktär eller beteende. Inom företagshälsovården är det första steget att undersöka stressfaktorer i arbetet, sömnen och sinnesstämningen i samband med upplevda minnes- och koncentrationsproblem samt eventuella andra sjukdomar med hjälp av en rad frågor som t.ex. frågeserien Minnet på jobbet.

Diagnos av demenssjukdomar hos en person i arbetsför ålder

Behandlingen av minnesproblem påbörjas vanligtvis på en hälsostation, en privat läkarcentral eller inom företagshälsovården. Om preliminära minnesutredningar tyder på en kognitiv nedsättning, dvs. nedsättning av hjärnans förmåga att bearbeta information, krävs ytterligare undersökningar inom den specialiserade sjukvården. Screeningtest för minnet är inte tillförlitliga för att upptäcka tidiga demenssjukdomar, särskilt hos personer i arbetsför ålder, och därför är ytterligare neurologiska och neuropsykologiska undersökningar nästan alltid nödvändiga.

Ytterligare undersökningar för demenssjukdomar omfattar bilddiagnostiska undersökningar av hjärnan, en omfattande neuropsykologisk undersökning och vid behov cerebrospinalvätskeprov och metabolisk hjärnavbildning.

Uppdaterad 23.1.2023