Gå till sidans innehåll

Skoven i skovvis förlöpande MS

I skoven vid MS ingår symtom som pågår under mer än ett dygn. Ett nytt symtom väcker misstanke om ett nytt skov men ibland kan symtomen bero på till exempel att kroppstemperaturen stiger.

Ett skov vid MS innebär att man får ett nytt neurologisk symtom eller att ett tidigare symtom förvärras betydligt inom loppet av några dagar. Vanligtvis ökar besvären under cirka två veckor varefter de lindras och inom en månad går skovet vanligtvis helt över. Vanliga besvär under ett skov är dubbelseende, synnedsättning i ena ögat och ömhet vid ögonrörelser, svårighet att upprätthålla balansen och klumpighet samt muskelsvaghet och störningar i känseln i en eller flera extremiteter. Huvudvärk, domningar, yrsel eller trötthet väcker vanligtvis inte misstanke om ett nytt skov.

Olika typer av påfrestningar i kroppen såsom inflammationer (tandinflammation, förkylning, magsjuka, urinvägsinfektion) och andra sjukdomar kan framkalla ett skov. När kroppstemperaturen stiger, till exempel när man har feber eller badar bastu, bromsas ledningshastigheten i nerverna och de neurologiska symtomen kan tillta. Detta är ett vanligt fenomen och innebär inte ett skov. Om du misstänker ett skov ska du kontakta din MS-sköterska.

Plötsliga talsvårigheter, muskelsvaghet eller intensiv huvudvärk som börjar plötsligt beror vanligtvis på något annat än MS. Då ska man ringa nödnumret eller den närmaste akutmottagningen.

Uppdaterad 11.3.2022