Gå till sidans innehåll

En hjärntumör ändrar vardagen i familjen

En allvarlig sjukdom ändrar familjens vardag och kan göra att rollerna i en familj och i ett parförhållande ändras.

God behandling och rehabilitering av en hjärntumör och de symtom och förändringar i funktionsförmågan som den orsakar utgör vanligtvis en grund för patienten och familjen att orka. Vardagen kan innebära många nya praktiska saker för närstående. Det kan innebära en förändrad arbetsfördelning, ett förändrat fostranansvar och ett behov av praktisk hjälp och stöd av olika slag. Man måste fundera på ekonomin. Man måste uppfylla sina egna arbetsskyldigheter. Förutom ett gemensamt liv har familjemedlemmar, både föräldrar och barn, naturligtvis också ett liv utanför familjen.

Det skulle vara bra att ta hänsyn till barnens situation och utvecklingsstadier och försöka se till att varje barns åldersanpassade liv utanför familjen, kontakter och hobbyer kan fortsätta i mån av möjlighet. Detta, tillsammans med familjens gemensamma uppfattning om sjukdomen, skyddar barnens utvecklingsmöjligheter även under en förälders långvariga sjukdom.

Uppdaterad 3.8.2021