Gå till sidans innehåll

Förändring av kroppsbild och sexualitet vid MS

I och med MS kan de sexuella förnimmelserna och den sexuella förmågan variera. Kroppsbilden och intresset för sexualiteten kan också förändras.

När MS framskrider försämrar sjukdomen funktionsförmågan vilket medför att patientens förhållande till den egna kroppen och sexualiteten förändras. En progressiv neurologisk sjukdom kan förändra känseln i könsorganen och minska den sexuella lusten, upphetsningsförmågan, förmågan till erektion eller fuktighet och förmågan att få orgasm. En del av dessa symtom kan även behandlas med läkemedel. Man ska berätta för sin partner om hur symtomen vid MS påverkar den sexuella upplevelsen. Dessutom kan intresset för sexualitet förändras på grund av den stress som sjukdomen eller symtomen medför.

Sexualitet handlar i varierande grad om lust, behov, närhet och prestation. En del av läkemedlen som är avsedda för en symtomatisk behandling av MS kan medföra som biverkning försämrad sexuell förmåga. En förändring av kroppsbilden är en inre utmaning och anpassningen till den är individuell, vilket gör att utlevandet av sexualiteten kan förändras när kroppsbilden förändras.

Uppdaterad 11.3.2022