Gå till sidans innehåll

Avdelningsvård för patient med hjärntumör

Efter operationen och vården i uppvakningsrummet flyttas patienten med hjärntumör till en vårdavdelning.

Videon förklarar förflyttningen till vårdavdelningen och vården på vårdavdelningen.

När man förflyttas till vårdavdelningen och under vårdperoiden på vårdavdelningen bedömer sjukskötaren patientens tillstånd, inklusive kontroll av neurologisk status (kraften i händerna, rörelser i armar och ben, pupillernas ljusreaktion, minnestest) och allmäntillståndet. Vanliga symtom vid förflyttning till avdelningen kan vara illamående, huvudvärk, sårsmärta och trötthet. I detta skede av behandlingen är det viktigt att berätta om symtomen och be om hjälp av sjukskötaren vid behov. På vårdavdelningen kan sjukskötaren tillkallas med hjälp av en klocka.

När patienten kommer in till vårdavdelningen har hen vanligtvis en urinkateter och får vätska intravenöst. Dessa avlägsnas så snart tillståndet tillåter det för att främja återhämtningen från operationen. Om patienten mår bra efter operationen får hen äta normalt. Läkemedelsbehandlingen tillhandahålls av sjukhuset.

Smärtbehandling

För huvudvärk och sårsmärta ordinerar din läkare smärtmedicinering, vilket inkluderar både regelbunden medicinering och läkemedel som ges vid behov. Smärtan bedöms på vårdavdelningen med hjälp av olika smärtmätare. Smärta är en individuell upplevelse och det är viktigt att du berättar om den för vårdpersonalen. Den postoperativa smärtan är kortvarig och lindras när såret läker.

Operationen orsakar ärrvävnad i skallens benhinna och i musklerna, huden och blodkärlen utanför skallen, vilket kan orsaka smärta. Operationen kan skada tuggmuskeln i tinningen och orsaka bettproblem och huvudvärk. Dessa smärtor behandlas enligt samma principer som huvudvärk i allmänhet. Det är mycket ovanligt att huvudvärken blir långvarig av detta skäl.

Operationssåret

Läkningen av operationssåret följs dagligen upp på vårdavdelningen. Såret kan ibland uppvisa en viss utbuktning. Om det behövs lägger man ett tätt förband på såret, enligt kirurgens anvisningar, i syfte att få huden att fästa vid skallens yta. Operationssåret försluts med antingen agraffer eller suturer, som tas bort enligt kirurgens anvisningar.

Att röra på sig främjar återhämtningen

På avdelningen är målet att få patienten att röra på sig så snart som möjligt, så snart hen mår tillräckligt bra. Sjukskötare och fysioterapeuter hjälper vid behov till med att få patienten att röra på sig. Vårdavdelningen har olika hjälpmedel för att stöda rörligheten.

Operationen i sig och långvarigt stillavarande ökar risken för ventrombos. Under sjukhusvistelsen är det viktigt att se till att du rör på dig tillräckligt och är aktiv. Under vården på vårdavdelningen är sängliggande inte nödvändigt om det inte finns en medicinsk anledning till det. Ju längre sängläge, desto svårare kan det vara att komma igång. Att vara aktiv och delta i dagliga aktiviteter främjar återhämtningen från operationen. Skötarna hjälper till med dagliga aktiviteter om det behövs. Anvisningar för återhämtningsfasen ges i samband med att patienten skrivs ut från vårdavdelningen.

Uppdaterad 3.8.2021