Siirry sivun sisältöön

Lukinkalvonalaisen verenvuodon (SAV) sairastaneen läheiselle

Läheisen äkillinen sairastuminen on kriisi koko perheelle. Omaisilla on mahdollisuus osallistua omaisensa hoitoon mahdollisuuksiensa ja omien voimavarojensa mukaan.

Sopeutuminen tilanteeseen ja sairauden mukanaan tuoviin muutoksiin vie aikaa ja vaatii paljon kärsivällisyyttä niin potilaalta kuin hänen läheisiltäänkin. Omaiset ja läheiset ovat tärkeä tuki potilaalle ja hoitohenkilökunnalle, erityisesti silloin kun potilas ei itse pysty osallistumaan hoitoonsa. Omaisilla on mahdollisuus osallistua omaisensa hoitoon mahdollisuuksiensa ja omien voimavarojensa mukaan.

Erityisesti läheisen kosketus, rauhallinen puhe ja positiivisista arkisista asioista kertominen luovat turvallisuuden tunnetta sekä aktivoivat ja parantavat ajantajua. Sujuvalla yhteistyöllä on tärkeä merkitys läheisesi turvallisen hoidon varmistamisessa.

Hoitohenkilöstö auttaa myös läheisiä

Hoitohenkilöstö tekee työtä sekä potilaita että omaisia varten. Jos jokin asia läheisesi hoidossa huolestuttaa, niin puhu siitä rohkeasti henkilökunnalle. Olisi hyvä kirjoittaa mieltä askarruttavia asioita muistiin ja pyytää henkilökunnalta rauhallista tapaamis- tai soittoaikaa hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa asioista keskustelua varten.

Tarkista, että ole ymmärtänyt saamasi tiedot ja ohjeet oikein, niin turhilta väärinkäsityksiltä vältytään. Tärkeää on myös varmistaa, että omaisten yhteystiedot ovat sairaalassa ajan tasalla. Toivomme, että omaisista olisi sovittu yksi ensisijainen yhteyshenkilö, jonka kautta tiedot kulkevat eteenpäin toisille. Näin pyrimme noudattamaan potilasturvallisuutta kaikissa tilanteissa.

Päivitetty 1.2.2021