Gå till sidans innehåll

Guide för närstående till en person som haft en stroke

Denna guide ger den närstående information och anvisningar om hur man hanterar de förändringar i familjens vardag som orsakats av en stroke.

Guiden vänder sig till alla i familjen till en person som drabbats av en hjärnblödning eller hjärninfarkt. En närstående kan till exempel vara en make/maka, ett minderårigt barn, en förälder till en vuxen patient eller ett vuxet barn till en äldre person.  

Guiden hjälper dig att titta närmare på hur den förändrade vardagen löper och hur du och din familj orkar i olika skeden av behandlingen och rehabiliteringen. En stroke är ett tillstånd som kan förändra familjens handlingssätt för resten av livet, och rehabiliteringen och återhämtningen är en lång process. Anteckningsboken i guiden är avsedd för dina egna iakttagelser och frågor, men det är också bra att fylla i den tillsammans med patienten.  

Ta med dig guiden och anteckningsboken till dina möten med vårdpersonalen, så att familjens dagliga liv också kan bli en del av patientens vård- och rehabiliteringsväg. Anteckningsboken för vardagen som finns i guiden gör det möjligt att titta närmare på familjens vardag ur olika synvinklar. Använd den och fyll i den med egna iakttagelser. Att prata om stroke

Bekanta dig med guiden på följande länk: 

Uppdaterad 11.9.2023