Siirry sivun sisältöön

Aivovammapotilaan osastoseuranta

Vuodeosastolla huolehditaan perushoidosta ja tuetaan potilasta itsenäiseen toimintaan.

Kuntoutuminen on hyvin yksilöllistä - siihen vaikuttavat potilaan vammat, peruskunto ja muut sairaudet. Edelleen voi esiintyä päänsärkyä, pahoinvointia, väsymystä, uneliaisuutta tai sekavuutta.

Vuodeosastolla pyritään mahdollisimman nopeasti palaamaan normaaliin elämänrytmiin. Liikkuminen osastolla aloitetaan varovasti ja henkilökunnan seuraamana. Jos vammasta on tullut esimerkiksi toisen puolen raajojen heikkoutta, on apuvälineiden oikea käyttö tärkeää. Aivovamman jälkeen voi myös esiintyä huimausta, jolloin liikkumisen apuvälineet ovat myös paikallaan. Tärkeää on totuttaa elimistöä pystyasentoon, koska pitkä vuodelepo hidastaa kuntoutumista. Alkuvaiheessa liikkuminen usein väsyttää potilasta ja riittävän levon ja liikkumisen kanssa joudutaankin usein tasapainoilemaan.

Myös henkinen tuki aivovamman jälkeen on tärkeää. Osaston henkilökunta keskustelee mielellään toipumiseen liittyvistä asioista. Osastolta on mahdollista saada oppaita aivovammaan liittyen. Monesti aivovamman saanut potilas ei itse pysty sisäistämään alkuvaiheessa annettua tietoa, jolloin omaisten kanssa keskustelun tärkeys korostuu.

Kotiutumisen jälkeen herää usein paljon kysymyksiä, jolloin voi olla hyvä olla yhteydessä osastolle tai keskustella asioista jälkitarkastuksessa lääkärin kanssa.

Omaisten tuki on tärkeää aivovamman jälkeen. Omaisten vierailut parantavat ajantajua, luovat turvallisuuden tunnetta potilaalle ja aktivoivat aivoja. Arkisista asioista puhuminen usein rauhoittaa potilaita, läheisen kosketus tuo turvaa ja vierailut tuovat sisältöä päivään. Jos omaiset haluavat osallistua enemmän omaistensa hoitoon, on hyvä keskustella henkilökunnan kanssa, miten se mahdollistetaan. Omaisten jaksaminen on tärkeää ja pitkän kuntoutuksen aikana myös omaisten on tärkeää huomioida omat voimavaransa. Lataa tulostettava versio omaisen tietopaketista seuraavasta linkistä:

Toipuminen aivovammasta jatkuu kotona, oman paikkakunnan sairaalassa tai kuntoutusyksikössä. Kotiin pääsevä potilas on vielä toipilas ja onkin tärkeää, että omaisten tuki jatkuu myös kotona.

Päivitetty 24.1.2024