Siirry sivun sisältöön

Vertaistuki aivovammoissa

Vertaistuki on kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa.

Terveydenhuollon ammattilaisten tarjoaman hoidon ja tuen lisäksi on mahdollista saada apua vertaistuesta. Samankaltaisten tilanteiden läpikäyneiden ihmisten kanssa keskustelu voi helpottaa omaan tilanteeseen sopeutumista. Vertaistuen avulla voi huomata, ettei ole yksin vaan on muitakin, jotka ovat kokeneet saman. Vastavuoroisen kokemuksen vaihdon avulla voi olla helpompi selviytyä tilanteesta.

Vertaistukitoiminta on tärkeä vapaaehtoistyön muoto, jonka toteutumista koordinoidaan ja tuetaan Aivovammaliitosta. Lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä vertaistukea koordinoi TATU ry.

Vertaistukea voi saada joko henkilökohtaisesti tai yhdistysten eri tapaamisissa. Ota yhteyttä alueesi yhdistykseen, Aivovammaliittoon tai TATU ry:hyn.

Päivitetty 24.1.2024