Siirry sivun sisältöön

Lukinkalvonalaisesta verenvuodosta (SAV) kuntoutuminen

Aivoverenvuodosta toipuminen on yksilöllistä ja kestää usein viikkoja tai kuukausia ja jatkuu vielä kotona, oman paikkakunnan sairaalassa tai kuntoutusyksikössä.

On tärkeää, että läheisten positiivinen tuki jatkuu toipilasaikanakin. Arkisista asioista selviytyminen ja normaaliin arkeen palautuminen vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja läheisten apua sekä henkistä tukea. Ohjeita toipumisvaiheeseen annetaan vuodeosastolta kotiutumisen yhteydessä.

Useimmiten alkuvaiheen kuntoutukseksi riittää normaali jokapäiväinen toimiminen. Epävarman tasapainon, väsymyksen tai mielialojen vaihteluiden takia ei pidä jäädä vuoteeseen lepäämään. Liikkumisen ja tekemisen on kuitenkin oltava turvallista ja omia taitoja vastaavaa. Kävely on paras liikuntamuoto toipilasaikana. Kävelymatkaa voidaan lisätä vähitellen kunnon ja voinnin mukaan. Fyysisesti rasittavia toimintoja kuten suursiivosta, puiden hakkaamista ja painavien taakkojen nostamista tulee välttää sairausloma-aikana. Rauhallinen liikkuminen ja äkkinäisten liikkeiden välttäminen suojaa turhilta onnettomuuksilta.

Toipuminen ja sairausloma

Aivoverenvuodon jälkeen sairausloma-aika on hyvin yksilöllinen, usein vähintään 2-3 kuukautta. Kokonaisuudessaan toipuminen entiseen elämään voi kestää kuitenkin pisimillään vuosia. Erilaiset tunne-elämän ja mielialan vaihtelut ovat normaaleja toipumiseen kuuluvia asioita. Jos kuitenkin mieliala on jatkuvasti alavireinen, on tärkeää hakeutua asianmukaiseen psykologiseen tai psykiatriseen hoitoon. Joskus mielialaoireet voivat hidastaa toipumista, mutta yleensä ne ovat hoidolla tai keskustelulla helpotettavissa.

Yliopistosairaalasta lähtiessä jokaiselle potilaalle varataan jälkitarkastusaika, jolloin arvioidaan potilaan toipumista. Koska toipuminen ja kuntoutuminen vakavasta sairaudesta on hyvin yksilöllistä, tarkkaa ennustetta kuntoutumisesta on vaikea antaa. On hyvä muistaa, että suuri osa aivoverenvuodon saaneista palaa takaisin normaaliin elämään, ja monet myös työelämään, vaikeastakin alkuvaiheesta huolimatta.

Päivitetty 1.2.2021